Darbuotojų motyvacijos tyrimas

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TYRIMAS

Tyrimo kryptis: šio tyrimo pagalba siekiame padėti suprasti, kokie motyvai profesinėje veikloje Jūsų darbuotojams svarbiausi ir kokios vidinės bei išorinės motyvavimo priemonės gali tai užtikrinti.

Kokią vertę sukursime:

  1. Susipažinsite su kiekvieno darbuotojo motyvacijos darbui profiliu
  2. Sužinosite kas Jūsų darbuotojus labiausiai motyvuoja ir skatina stengtis
  3. Geriau pažinsite savo komandą ir kiekvieną darbuotoją atskirai
  4. Galėsite identifikuoti efektyviausias motyvacijos priemones
  5. Galėsite lengviau paskirstyti ir deleguoti motyvuojančius darbus
  6. Tomis pačiomis priemonėmis pasieksite didesnius rezultatus

Kodėl darbuotojų motyvacija?

Darbuotojas, kurio pagrindiniai poreikiai nėra patenkinti, paprastai yra pasyvus ar nepakankamai įsitraukęs į darbo procesą bei neišnaudoja visų savo resursų organizacijos tikslams pasiekti. Jeigu darbuotojas su darbu susijusių poreikių negali patenkinti darbo metu, tai nėra ir motyvo, skatinančio dirbti. Todėl norėdami tinkamai valdyti personalą vadovai turi žinoti motyvus skatinančius personalo darbo veiklą ir juos tinkamai panaudoti.

Kiekviena įmonė paprastai turi įvairių motyvacijos priemonių ir kitų galimybių motyvuoti. Tačiau būtų neteisinga naudoti vienodus motyvavimo būdus visiems darbuotojams. Skirtingiems žmonėms būdingi skirtingi motyvai. Tai kas motyvuoja vieną darbuotoją nebūtinai skatins kitą. Todėl tikslinga orientuotis į tas priemones, kurios kuria didžiausią vertę.

 

 

Dėl tyrimų organizacijoje kreipkitės:

Rolandas Juraitis, Tel. +370 698 37003, El.paštas rolandas.juraitis@alliance4.lt