TYRIMAI  ORGANIZACIJOSE

Kodėl mes: Jums siūlome darbuotojų testavimu paremtus tyrimus, kurie ekspertų sukurti bei pritaikyti būtent Lietuvos rinkai, todėl atitinka šalies kultūrinį kontekstą. Taip užtikriname aktualius bei suprantamus klausimus tyrimo dalyviams ir patikimus bei pritaikomus tyrimo rezultatus Jūsų organizacijai. Atliekami testai atitinka visus mokslinius reikalavimus, yra patikimi ir pasižymi plačiomis pritaikymo galimybėmis. Kiekviename iš šių tyrimų jau sudalyvavo daugiau nei 1500 skirtingų įmonių darbuotojų. Mūsų testai sukurti taip, kad sąmoningai įtakoti rezultatus sudėtinga, todėl tyrimai apsaugomi nuo subjektyvių rezultatų. Atliekant visus tyrimus laikomasi griežtų konfidencialumo ir etikos principų.

Tyrimų principas: pagal pasirinktą tyrimo sritį, darbuotojui atsakius į jam pateiktą specialų klausimyną, sudaromas individualus jo profilis, kuris atskleidžia stipriąsias puses ir kokios kliūtys bei sunkumai darbuotojui gali kilti siekiant organizacijos, bei individualių tikslų. Remiantis darbuotojų atsakymais sudaromi ir grupiniai profiliai, kurių pagalba galima palyginti darbuotojų grupes pagal lytį, darbo stažą, padalinius, kuriuose dirba, ar kitus aktualius kriterijus.

Darbuotojų testavimas: tai efektyvi priemonė norint gauti atvirą, patikimą, greitą ir konkrečiais matmenimis paremtą atsakymą. Efektyvus ir atviras grįžtamasis ryšys net ir labai moderniose organizacijose vis dar yra iššūkis. Neišvengiama subjektyvaus vertinimo, neįvardintų problemų ir daug neišgirstų nuomonių. Tai turi įtakos tiek darbuotojų ir vadovybės tarpusavio santykiams, tiek visam organizacijos klimatui. Todėl darbuotojų testavimo pagalba gauti rezultatai – vertinga žinutė vadovams ir patiems darbuotojams, taip pat priemonė darbuotojų pasitenkinimui ir tarpusavio santykiams gerinti bei organizacijos efektyvumui didinti.

Atlikus Jūsų pasirinktą tyrimą pristatysime ne tik jo rezultatus, bet ir eksperto rekomendacijas.

 

PASIRINKITE JŪSŲ ORGANIZACIJAI TINKAMIAUSIĄ TYRIMĄ:

 

 

Susisiekite su mumis. Kartu surasime geriausią sprendimą Jūsų verslui.

Dėl tyrimų organizacijoje kreipkitės:

info@alliance4.lt