Šiuo metu visoje Europos Sąjungoje ypač didelis dėmesys skiriamas palankios aplinkos klasterių formavimui ir vystymui. Visos ES šalys (neišskiriant ir Lietuvos) žvelgia į klasterizaciją kaip į vieną iš perspektyviausių būdų padidinti bendradarbiavimą tarp skirtingų verslo įmonių, taip pat įtraukiant mokslo ir valdžios sektorius. Tuo siekiama vieno paprasto, bet toli gražu nelengvo tikslo: padidinti verslo įmonių inovatyvumą ir konkurencingumą, kas savo ruožtu leistų visai Europos Sąjungai tapti konkurencinga žaidėja globalioje rinkoje. Šiam tikslui pasiekti Alliance4 komanda rengia specialius mokymus ir konsultacijas:

  • Kaip iš skirtingų ir nepriklausomų įmonių sukurti efektyvų klasterį?
  • Kaip moderuoti klasterio susirinkimus?
  • Kaip maksimaliai efektyviai panaudoti ES struktūrinių fondų paramą klasterio MTEPI veikloms?
  • Kaip inicijuoti inovatyvių klasterio produktų/paslaugų atsiradimą?
  • Kaip padidinti klasterio konkurencingumą integruojantis į tarptautinius technologinius tinklus?