Kai žinai ką darai, visuomet pavyksta“

 (R.Bachas)

8

 

 

Tikslas:

pasitelkiant netradicinius psichologinius projekcinius/kūrybinius metodus padėti vadovams geriau pažinti savo vidinius mechanizmus įtakojančius jų kasdienę elgseną, sprendimų priėmimo procesus ir santykius su kitais asmenimis.

 6

Išskirtinumas:

Dalyviai įtraukiami į kūrybines piešimo, lipdymo, simuliacines ir kitas užduotis bei žaidimus, kurių metu turi galimybę pamatyti savo pasąmoninius veiklos aspektus, gauna objektyvesnį savo socialinio veikimo  vaizdą, psichologinias įžvalgas apie savo asmenybinius aspektus trukdančius arba padedančius profesinėje veikloje. Geriau pažins savo ir vieni kitų emocinį dizainą, kuris nuolatos pasireiškia išorinėje aplinkoje ir įtakoja organizacijos mikroklimatą. Taip pat: mokysis priimti vieni kitų skirtumus ir juos paversti naujomis bendradarbiavimo galimybėmis. Užsiėmimo metu nereikalingi jokie meniniai gebėjimai, tačiau naudojamos įvairios meninėje veikloje taikomos priemonės.

Uždaviniai:

  • Atskleisti vadovams jų socialinės elgsenos ypatumus.
  • Padėti vadovams suprasti savo nuostatas ir atrasti bei keisti ribojančius įsitikinimus.
  • Padėti vadovams suprasti savo vertybes.
  • Atskleisti vadovams kokią informaciją nesąmoningai apie save jie pateikia kitiems žmonėms ir kaip tai įtakoja jų santykius su aplinkiniais.
  • Padėti vadovams pamatyti save „kitų akimis“ ir kelti tikslingus asmeninio augimo uždavinius.
  • Įvesti dalyvius į asmeninę resursinę būseną, kurią jie išsineštų savo kūrybiniuose darbuose, galinčiuose papuošti ofisą ar dalyvių namus.

7